Regulamin Domków Komfort

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z Domków Komfort. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w obiektach.

 1. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków!
 2. Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka.
 3. Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu, nie mniej niż 200 zł.
 4. Podczas długich weekendów zadatek wynosi 50 %.
 5. Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.
 6. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
 7. Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY – telefon: +48 889 310 233
 8. Odpowiedzialność za dzieci korzystające z placu zabaw ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 9. Proszę o pozostawienie porządku w domkach.
 10. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zadeklarowanych podczas rezerwacji.
 11. Wczasowicz, przyjmujący gości z zewnątrz, zobowiązany jest zgłosić ten fakt właścicielowi ośrodka.
 12. Zachowanie gości i osób ich odwiedzających nie powinno zakłócać pobytu pozostałym wczasowiczom.
 13. Domki nie są wynajmowane na:
  1. urodziny i 18-stki
  2. wieczory kawalerskie i panieńskie
 14. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 6,7 osób).
 15. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 16. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 17. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie obiektu.
 18. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 19. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 21. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 22. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 23. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 25. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie grilla na trawie lub kamieniach.Nie pod zadaszeniem.
 26. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 27. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie obiektów (szkło, plastik itp.).
 28. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 29. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie domków.